VAR Analysis of the Exchange Rate Pass-Through Effect in Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
VAR Analysis of the Exchange Rate Pass-Through Effect in Czech Republic
Překlad názvu:
VAR Analýza Exchange Rate Pass-Through v České Republice
Autor práce:
Borodin, Dmitry
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Chrobok, Viktor
Osoba oponující práci:
Zouhar, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem dané práce je empirická analýza dopadu změn kurzu České koruny na domácí úroveň cen. Tomuto se v cizí literatuře říká "exchange rate pass-through". Veškerá analýza je provedena pomoci vektorové autoregrese, na jejímž základě je odvozena funkce odezvy. Funkce odezvy umožňuje zjistit jak sílu, tak i rychlost dopadu změn kurzu koruny na úroveň cen. Celá teoretická část je věnovaná vybraným kapitolám z teorií vektorové autoregrese. Jejím úkolem bude snaha poskytnout jasný, ale na druhou stranu i komplexní pohled na VAR modely. Praktická část se potom zabývá modelováním "exchange rate pass-through".
Klíčová slova:
exchange rate pass-through; inflace; funkce odezvy; VAR modely

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 1. 2013
Datum podání práce:
15. 1. 2013
Datum obhajoby:
06.02.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40873_xbord00.pdf [1,40 MB]
Oponentura:
29624_zouharj.pdf [594,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
40873_xchrv02.pdf [164,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40873/podrobnosti