MDM of Product Data

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
MDM of Product Data
Překlad názvu:
MDM produktovych dat (MDM of Product Data)
Autor práce:
Čvančarová, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Holes, David
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na Master Data Management produktových dat. V současné době se většina publikací o MDM zaměřuje především na data o zákaznících a pouze velmi málo zdrojů popisuje problematiku produktových dat. I přesto, že se některé zdroje pokoušejí popsat MDM v celkovém pohledu, ve většině případů se nakonec zaměří právě na zákaznická data. Nedostatek zdrojů o MDM produktových dat se stal jedním z motivací pro tuto práci. Dalším důvodem bylo nastínění a analýza specifik MDM produktových dat v kontextu implementace a požadavků na aplikační software z hlediska firmy, která se zabývá vývojem aplikací pro MDM. Z tohoto důvodu jsem vytvořila a nastínila metodiku pro zavádění MDM produktových dat. Ta byla vytvořena na základě osobních zkušeností z MDM projektů se zákaznickými daty, které jsem aplikovala na teoretickou část této práce. Analýza vlastností produktový dat a jejich dopadu na zavedení MDM a analýza požadavků na aplikační software v této práci umožní dodavatelům MDM řešení, kteří se zaměřují na zákaznická data, lépe porozumět problematice MDM produktových dat a následovně rozšířit své zaměření. Kromě toho může tato práce sloužit jako zdroj informací pro společnosti, které rozvažují zavedení MDM produktových dat do jejich podnikové infrastruktury.
Klíčová slova:
Product Information Management (PIM); Customer Data Integration (CDI); Master Data Management (MDM); Master Data; Datová kvalita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 2. 2012
Datum podání práce:
30. 4. 2012
Datum obhajoby:
07.02.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36276_xcval02.pdf [1,38 MB]
Oponentura:
29009_Holes.pdf [181,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
36276_pour.pdf [176,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36276/podrobnosti