Hodnocení kvality života v regionech ČR pomocí modelů analýzy obalu dat

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hodnocení kvality života v regionech ČR pomocí modelů analýzy obalu dat
Autor práce:
Mysan, Anastasia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jablonský, Josef
Osoba oponující práci:
Dlouhý, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce se zabývá popisem základních modelů analýzy obalu dat a zaměřuje se na jejich využití pro hodnocení kvality života v regionech České republiky. Homogenní produkční jednotky jsou zde chápány jako jednotlivé okresy. V úvodní části práce popsána podstata analýzy obalu dat, konkrétní modely pro výpočet efektivnosti a super efektivnosti. V druhé části je pojem kvalita života charakterizován z různých úhlů pohledu a jsou zde uvedeny ukazatele pro měření kvality života. Cílem práce je provést analýzu efektivnosti okresů, dle vybraných ekonomických i mimoekonomických měřitelných charakteristik kvality života. Porovnáním okresů dle jejich efektivnosti lze identifikovat jejich slabé stránky a určit faktory omezující regionální rozvoj.
Klíčová slova:
efektivnost; kvalita života; super efektivnost; DEA modely

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 10. 2012
Datum podání práce:
10. 1. 2013
Datum obhajoby:
07.02.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39981_xmysa00.pdf [890,23 kB]
Oponentura:
29819_dlouhy.pdf [119,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
39981_jablon.pdf [116,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39981/podrobnosti