Finnacování VŠ se zaměřením na kvalitativní kriteria

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finnacování VŠ se zaměřením na kvalitativní kriteria
Autor práce:
Ludvík, Jiří
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Urbánek, Václav
Osoba oponující práci:
Kubík, Rudolf
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce jako celek pojednává o financování veřejných vysokých škol v České republice. Bakalářská práce se nejprve věnuje obecně školství v České republice a charakterizuje samotný termín vysokoškolské vzdělání. Postupně se pak dostává až k problému financování veřejných vysokých škol a podrobně popisuje tento proces v České republice. Jako hlavní problém poté bakalářská práce analyzuje kvalitativní kritéria ve financování veřejných vysokých škol a nakonec zjišťuje dopad těchto dílčích ukazatelů na rozpočet Vysoké školy ekonomické v Praze.
Klíčová slova:
financování VVŠ; vysoké školství; Ukazatel K

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 3. 2012
Datum podání práce:
31. 1. 2013
Datum obhajoby:
07.02.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36946_xludj00.pdf [1,21 MB]
Oponentura:
29890_Kubík.pdf [103,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
36946_urbanek.pdf [149,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36946/podrobnosti