Transparentnost obecních rozpočtů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Transparentnost obecních rozpočtů
Autor práce:
Bastlová, Irena
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Sedmihradská, Lucie
Osoba oponující práci:
Daněk, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Obecní rozpočet je velmi důležitý dokument, který poskytuje veřejnosti informace o hospodaření obce. Předkládaná diplomová práce se věnuje analýze transparentnosti obecních rozpočtů. Cílem práce je analyzovat a srovnat transparentnost rozpočtových dokumentů ve dvaceti vybraných obcích. Na základě vytvořeného dotazníku je zhodnocena dostupnost a srozumitelnost rozpočtové dokumentace zveřejněné na internetových stránkách obcí. Kromě toho jsou navrhnuta doporučení, která mohou přispět ke zveřejňování rozpočtových dokumentů ve formě přístupné občanovi bez zvláštních účetních nebo ekonomických znalostí. Doporučeno bylo především podrobněji popisovat jednotlivé rozpočtové položky, doplnit rozpočtové dokumenty o shrnující tabulky a grafy a přikládat shrnutí a komentáře k rozpočtovým dokumentům.
Klíčová slova:
rozpočet; transparentnost; obec

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 2. 2012
Datum podání práce:
1. 1. 2013
Datum obhajoby:
08.02.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36301_xbasi03.pdf [1,12 MB]
Oponentura:
29660_xdant900.pdf [65,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
36301_sedmih.pdf [146,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36301/podrobnosti