Cizí měna v účetnictví podnikatelů v ČR a jednotná měna Eurozóny na příkladu SR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Cizí měna v účetnictví podnikatelů v ČR a jednotná měna Eurozóny na příkladu SR
Autor práce:
Berková, Eva
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci:
Fáberová, Marcela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce je primárně zaměřená na problematiku konverze z národní měny na novou národní měnu (EURO) z pohledu účetní problematiky. Práce ukazuje na jedné straně problematiku cizí měny v účetnictví podnikatelů České republiky a její dopad na hospodářský výsledek. Na druhé straně ukazuje možné řešení pro podnikatele, kteří přicházejí do styku zejména s měnou euro. Konverze je popsána na příkladu Slovenské republiky. Práce přináší přehled postupu a příkladů souvisejících s přechodem na měnu euro.
Klíčová slova:
eurokonverze; kurzoý rozdíl; zaokrouhlování; cizí měna; účetnictví kurzových rozdílů; konverze SKK na EUR; EURO

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 11. 2011
Datum podání práce:
30. 5. 2012
Datum obhajoby:
13.02.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34884_xbere04.pdf [2,32 MB]
Oponentura:
29309_Fáberová.pdf [213,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
34884_muller.pdf [29,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34884/podrobnosti