Listina základních práv Evropské unie v judikatuře Soudního dvora EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Listina základních práv Evropské unie v judikatuře Soudního dvora EU
Autor práce:
Hudíková, Jana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Grmelová, Nicole
Osoba oponující práci:
Michálková, Jitka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá dokumentem Listiny základních práv Evropské unie a jeho rolí v judikatuře Soudního dvora EU. V první části práce je vymezen pojem lidských práv, jejich dělení a vývoj právní ochrany v rámci EU. V této části je rozebrán taktéž samotný dokument Listiny základních práv EU, jeho vznik, vývoj, obsah a struktura. Druhá část práce se zabývá konkrétními vybranými případy, ve kterých na Listinu odkazovali buď generální advokáti nebo Soudy EU. U zmíněných případů byla provedena analýza rozsahu těchto odkazů. Vybrané případy jsou rozděleny na základě období právní nezávaznosti a následné závaznosti Listiny. Případy z období právní závaznosti dokumentu se vztahují k článku 24 Listiny základních EU.
Klíčová slova:
Listina základních práv EU; lidská práva; Soudní dvůr EU; generální advokáti; článek 24 Listiny základních práv EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 6. 2012
Datum podání práce:
30. 4. 2013
Datum obhajoby:
16.05.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38305_xhudj16.pdf [608,18 kB]
Oponentura:
30291_Michálková.pdf [41,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
38305_grmelova.pdf [42,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38305/podrobnosti