Analýza dopadů zavedení certifikace Cyklisté vítáni

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza dopadů zavedení certifikace Cyklisté vítáni
Autor práce:
Francová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Jarolímková, Liběna
Osoba oponující práci:
Valentová, Jana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit, jaké dopady má dle názoru provozovatelů zavedení certifikace Cyklisté vítáni na daná certifikovaná zařízení a z jakých důvodů provozovatelé necertifikovaných zařízení certifikaci nevlastní. Na základě těchto informací budou navrženy možnosti, které by mohly projektu certifikace napomoci se zvýšením atraktivnosti a jeho dlouhodobějším fungováním.
Klíčová slova:
certifikace; cykloturistika; Cyklisté vítání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 10. 2011
Datum podání práce:
5. 12. 2012
Datum obhajoby:
20.05.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34112_xfrak07.pdf [1,42 MB]
Oponentura:
31529_valentoj.pdf [42,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
34112_jaro.pdf [41,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34112/podrobnosti