Nastroje a techniky v auditu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nastroje a techniky v auditu
Autor práce:
Heringová, Eva
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dvořáček, Jiří
Osoba oponující práci:
Barochová, Alice
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je přiblížit čtenáři techniky a nástroje využívané v oboru auditu a poskytnout porovnání jejich využití v interním a externím auditu. V teoretické části jsou uvedeny rozdílné rysy obou auditů, problematika profesní etiky a legislativní rámec oboru. Dále jsou uvedeny nástroje a postupy externího auditu, jeho cíle a podstata. V následující kapitole je stejná problematika zachycena v oblasti interního auditu a závěrem je uvedena spolupráce a porovnání obou auditů. Praktická část je zaměřena na využití technik v praxi a přínos v podobě zkušeností z praxe. Na skutečných datech vybrané společnosti je demonstrováno použití popsaných technik a metod v praxi v externím a interní auditu. V závěrečné části jsou uvedeny výsledky práce obou auditů, tedy výrok auditora a zpráva interního auditu obsahující návrhy na zlepšení v auditovaných oblastech.
Klíčová slova:
externí audit; nástroje a techniky; interní audit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 3. 2012
Datum podání práce:
5. 5. 2013
Datum obhajoby:
28.05.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37452_xhere06.pdf [2,89 MB]
Veřejná příloha:
7934_xhere06.pdf [1,90 MB]
Oponentura:
32132_Barochová.pdf [421,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
37452_dvoracek.pdf [327,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37452/podrobnosti