Management pacientů s diagnózou G30 Alzheimerova nemoc

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Management pacientů s diagnózou G30 Alzheimerova nemoc
Autor práce:
Švehlová, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Lešetický, Ondřej
Osoba oponující práci:
Jankůj, Miroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
V této diplomové práci Vás seznámím s managementem pacientů s diagnózou Alzheimerova nemoc. Přiblížím Vám problematiku Alzheimerovy choroby, identifikuji a přibližně kvantifikuji náklady metodou Cost of Illness z pohledu pacienta. Dále zjistím úroveň informovanosti ošetřujícího personálu o Alzheimerově chorobě. V závěru práce zhodnotím výsledky výzkumu.
Klíčová slova:
demence ; Cost of Illness; Alzheimerova nemoc; management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2012
Datum podání práce:
26. 4. 2013
Datum obhajoby:
30.05.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38899_xsvel13.pdf [1,64 MB]
Oponentura:
32489_xjanm119.pdf [383,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
38899_lesetion.pdf [436,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38899/podrobnosti