Účetní reforma státní správy a samosprávy v konkrétních podmínkách příspěvkové organizace MŠMT Dům zahraničních služeb

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní reforma státní správy a samosprávy v konkrétních podmínkách příspěvkové organizace MŠMT Dům zahraničních služeb
Autor práce:
Pulcová, Eva
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Nováková, Štěpánka
Osoba oponující práci:
Takáčová, Hana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce je psaná z oblasti veřejného sektoru a je rozdělena do dvou částí na teoretickou část, která se zabývá charakteristikou veřejného sektoru, hospodařením organizačních složek státu konkrétně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které je zřizovatelem Domu zahraničních služeb, reformou ve veřejné správě a začleněním příspěvkové organizace. Druhá část je praktická, která se zaměřuje na konkrétní příspěvkovou organizaci, kterou je Dům zahraničních služeb. Obsahově je cílena na účetnictví, vliv účetní reformy veřejného sektoru a analýzu hospodaření Domu zahraničních služeb.
Klíčová slova:
účetnictví; reforma ve státní správě; hospodaření příspěvkové organizace; státní správa; fondy příspěvkové organizace; příspěvková organizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 3. 2013
Datum podání práce:
30. 5. 2013
Datum obhajoby:
03.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42266_xpule02.pdf [1,27 MB]
Oponentura:
32256_takacova.pdf [34,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
42266_stepnov.pdf [79,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42266/podrobnosti