Psychology of pricing

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Psychology of pricing
Autor práce:
Bimaj, Arjola
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Král, Petr
Osoba oponující práci:
Olšanová, Květa
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cena je jedním z indikátorů marketingového mixu, který přímo ovlivňuje zisk společnosti. Správná cena může zvýšit zisk a naopak nesprávně stanovená cena může výrazně zisk snížit. Podniky tedy při stanovování cen svých produktů musí zohledňovat řadu faktorů, přičemž jedním z cílů je maximalizovat své příjmy. Moderní faktory v hospodářské oblasti, kontinuální změny v životním prostředí či současná finanční situace ve světě dosavadní systém cen narušily, avšak zároveň nutí manažery hledat nové způsoby, aby byly jejich produkty schopny držet krok s těmito změnami. Cílem této diplomové práce je tedy studovat psychologii cen v souvislosti s faktory, jež ovlivňují psychologii a chování spotřebitelů, pokud jde o nákupní rozhodování. Zjištěné informace poté mohou sloužit jako užitečné vstupy pro podniky s cílem pochopit tyto faktory a jejich použití, aby tak posléze byli schopny zajistit nejvhodnější způsob stanovení ceny za svůj produkt.
Klíčová slova:
behaviorální ekonomie; metody určování ceny; trh; psychologie tvorby cen; vnímání; spotřebitelské chování; psychologie spotřebitele

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 11. 2012
Datum podání práce:
15. 5. 2013
Datum obhajoby:
04.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40243_xbima00.pdf [1,06 MB]
Veřejná příloha:
8482_xbima00.docx [13,37 kB]
Oponentura:
32646_xhavk02.pdf [86,28 kB]
Hodnocení vedoucího:
40243_kralp.pdf [8,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40243/podrobnosti