Employee Recruitment and Selection

Autor práce: Isich, Sabina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šikýř, Martin
Osoba oponující práci: Němec, Otakar

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Employee Recruitment and Selection
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The goal of the bachelor's thesis is to analyse the system of employee recruitment and selection in the company XY s.r.o. in the Czech Republic, to compare the theoretical approaches and applied practices, to define main strengths and weaknesses, and to propose the application of good practices as well as solutions to identified problems. The analyzed company XY s.r.o. is a subsidiary of a Russian international oil company that declined to be named. There is used a name XY in the bachelor's thesis. The theoretical part presents the concept of human resource management, specifies the process of staffing and defines the sources, criteria and methods of employee recruitment and selection. The practical part analyzes policies and practices of employee recruitment and selection in the company XY s.r.o. The bachelor's thesis is written based on literature, internal documents, interviews with employees and author's experience.
Klíčová slova: Employee selection; Employee recruitment; Human resource management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 12. 2012
Datum podání práce: 17. 5. 2013
Datum obhajoby: 05.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce41288_qsabi00.pdf [576,69 kB]
Oponentura31957_nemeco.pdf [329,08 kB]
Hodnocení vedoucího41288_sikyrm.pdf [283,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/41288/podrobnosti