Deti a reklama: Vplyv reklamy na deti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Deti a reklama: Vplyv reklamy na deti
Autor práce:
Grancová, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Tahal, Radek
Osoba oponující práci:
Stříteský, Václav
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with the issue of the impact of advertising on children. The first part of the thesis presents teoretical beckground of this subject as are terms as marketing, advertising and children. The reader is also reffered to the issue because of already completed studies. Practical part contains of the interview with director marketing of chocolate CZ/SK from Kraft Foods and of my own research. The research is based on a questionnaire which is dedicated to parents. The obtained data are evaluated and recommendations are inferred.
Klíčová slova:
impact of advertising; children; advertising; psychology of advertising

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 11. 2012
Datum podání práce:
16. 5. 2013
Datum obhajoby:
05.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40130_xgram09.pdf [1,28 MB]
Oponentura:
31948_stritesv.pdf [131,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
40130_tahr01.pdf [285,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40130/podrobnosti