Letecká doprava a postavení společnosti Travel Service na českém leteckém trhu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Letecká doprava a postavení společnosti Travel Service na českém leteckém trhu
Autor práce:
Jeřábková, Petra
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vaško, Martin
Osoba oponující práci:
Voříšková, Barbora
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce je zaměřena na analýzu současného postavení společnosti Travel Service, a.s. na českém a středoevropském leteckém trhu. Stejně tak se snaží vyzdvihnout aspekty, které stály za úspěšným vývojem společnosti až na pozici, ve které se nachází dnes. Teoretická část práce je zaměřena na historii letecké dopravy, členění letecké dopravy a leteckých společností, ale i na letecké aliance a nízkonákladové společnosti. Dále je zde rozebírána letecká doprava ve světě, současné trendy v leteckém průmyslu a postavení v cestovním ruchu. Analytická část popisuje společnost Travel Service od prvopočátku až po její stabilní rozvoj na dnešní úspěšnou pozici. Jsou zde rozebírány např. hospodářské výsledky, interní statistiky společnosti, služby, strategie, či aktuální novinky společnosti. V této části je také zmíněna i velmi důležitá součást celé společnosti, a to společnost SmartWings, která je zaměřena na nízkonákladové pravidelné lety.
Klíčová slova:
Letecká společnost ; Letecká doprava; Travel Service

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2012
Datum podání práce:
30. 4. 2013
Datum obhajoby:
05.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39520_xjerp00.pdf [1,79 MB]
Oponentura:
31636_xvorb02.pdf [41,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
39520_vasko.pdf [42,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39520/podrobnosti