Guerilla marketing a jeho využitie v komerčných komunikáciach

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Guerilla marketing a jeho využitie v komerčných komunikáciach
Autor práce:
Koišová, Stanislava
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Filipová, Alena
Osoba oponující práci:
Zeman, Jiří
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The topic of my thesis is "Guerilla marketing and its use in commercial communications." The main objective of my thesis is to define new forms of marketing communication and to assess their possible application in the segment of small and medium-sized businesses, with particular emphasis on guerilla marketing. The thesis has three basic parts. The first two chapters present a theoretical view on marketing, commercial communications and new trends in the field, as well as on Guerilla marketing, through its definition, the definition of its main characteristics and basic types. The third chapter is formed by introducing two specific marketing campaigns using tools typical for Guerilla Marketing and was concluded with the analysis of the questionnaire.
Klíčová slova:
astroturfing; mosquito; buzz marketing; viral marketing; commercial communication; guerilla marketing; ambient marketing; ambush marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 6. 2012
Datum podání práce:
1. 5. 2013
Datum obhajoby:
05.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38278_xkois00.pdf [2,14 MB]
Oponentura:
31142_zeman.pdf [42,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
38278_filipova.pdf [42,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38278/podrobnosti