East Asia's Security System

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
East Asia's Security System
Překlad názvu:
Bezpečnostní systém východní Asie
Autor práce:
Hojzáková, Věra
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Maslowski, Nicolas
Osoba oponující práci:
Rolenc, Jan Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem diplomové je práce je charakterizovat a zhodnotit současný bezpečnostní systém východní Asie, ukázat bezpečnostní strategie aktérů a konfliktní body systému, a v neposlední řadě zhodnotit možnosti budoucího vývoje. Autor diplomové práce prvně definuje současný bezpečnostní systém ve východní Asii za pomoci koncepčních nástrojů tří teorií mezinárodních vztahů, a to neo-realismu, neo-liberalismu, a konstruktivismu. Další část práce rozebírá bezpečnostní strategie a problémy z pohledu dopadu na bezpečnostní vztahy. V poslední části jsou opět aplikovány vybrané teorie mezinárodních vztahů s cílem zhodnotit stabilitu a trvalost bezpečnostního systému a na konec jsou rozebrány možnosti budoucího vývoje.
Klíčová slova:
Východní Asie ve 21. století; Teorie mezinárodních vztahů; Bezpečnostní vztahy; Východní Asie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Fakulta mezinárodních vztahů
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 6. 2012
Datum podání práce:
2. 4. 2013
Datum obhajoby:
04.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38000_xhojv00.pdf [1,40 MB]
Oponentura:
30660_rolencj.pdf [45,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
38000_masn00.pdf [45,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38000/podrobnosti