Československá agrární politika, agrární cla a zahraniční obchod v meziválečném období

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Československá agrární politika, agrární cla a zahraniční obchod v meziválečném období
Autor práce:
Novotná, Dana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Jakubec, Ivan
Osoba oponující práci:
Szobi, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměří na problematiku propojení agrární politiky, agrárních cel a zahraničního obchodu meziválečného Československa. Soustředí se na prolnutí realizace zájmů československých agrárních kruhů na zahraničním obchodu. V zorném poli bude ambivalence struktury československého hospodářství jako industriálně-agrárního státu. Součástí práce bude analýza oficiálních statistik zahraničního obchodu. Využito bude dobové a současné odborné literatury a archivního studia.
Klíčová slova:
Agrární cla; Zahraniční obchod; Agrární strana

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2010
Datum podání práce:
31. 5. 2011
Datum obhajoby:
04.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
27928_xnovd25.pdf [5,63 MB]
Oponentura:
28475_szop01.pdf [343,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
27928_jaki01.pdf [275,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27928/podrobnosti