Franchisingová smlouva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Franchisingová smlouva
Autor práce:
Tomšová, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Moravec, Tomáš
Osoba oponující práci:
Andreisová, Lucie
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je objasnění právních aspektů franchisingové smlouvy. Získané poznatky poté budou aplikovány do praxe, a to na základě franchisingové smlouvy společnosti ICE'N'GO! CZ, s. r. o.
Klíčová slova:
Franchisingová smlouva; Franchising; Společnost ICE´N´GO! CZ, s. r. o.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2012
Datum podání práce:
24. 5. 2013
Datum obhajoby:
06.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38778_xtoml25.pdf [1,18 MB]
Oponentura:
32186_xandl08.pdf [204,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
38778_xmort05.pdf [41,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38778/podrobnosti