Ombudsman a jeho vztah k princům dobré správy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ombudsman a jeho vztah k princům dobré správy
Autor práce:
Vejskalová, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Matula, Miloš
Osoba oponující práci:
Kuba, Jaroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce pojednává o vztahu ombudsmana k principům dobré správy. Narůst popularity instituce ombudsmana ve 20. století způsobil jeho rostoucí typologickou diverzifikaci. Koncept dobré správy nabývá v různých zemích různého obsahu. Cílem práce je postihnout shodné znaky a identifikovat diference mezi vybranými modely. Jádro práce je tvořeno analýzou institutu veřejného ochránce práv v České republice, řeckého a evropského ombudsmana. Na základě analýzy je provedena komparace s ohledem na postavení, právní regulaci institutů a principy dobré správy.
Klíčová slova:
veřejná správa; ombudsman; dobrá správa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 6. 2012
Datum podání práce:
2. 1. 2013
Datum obhajoby:
06.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38026_xvejm06.pdf [1,15 MB]
Oponentura:
32357_kubj02.pdf [120,06 kB]
Hodnocení vedoucího:
38026_matm01.pdf [119,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38026/podrobnosti