Prezentace vzdělávacích institucí v sociálních médiích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Prezentace vzdělávacích institucí v sociálních médiích
Autor práce:
Krásný, Daniel
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Novák, Michal
Osoba oponující práci:
Kincl, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Záměrem této bakalářské práce je propojit populární a velmi dynamický svět sociálních médií s internetovými prezentacemi vysokých škol. V první kapitole tak představuji sociální média a zmiňuji jejich výhody a příležitosti. Druhá kapitola se již zabývá konkrétním užitím těchto druhů médií. Nabízím v ní vysokým školám zásady a doporučení pro sociálně-mediální prezentaci. Třetí závěrečná kapitola uvádí výsledky ročního výzkumu prezentací českých vysokých škol v sociálních médiích. Součástí výzkumu je i srovnání sociálně-mediálního působení Fakulty managementu VŠE a dalších oborově příbuzných škol.
Klíčová slova:
Social Media Marketing; Vysoké školy; Twitter; Facebook; Sociální média

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 1. 2012
Datum podání práce:
30. 4. 2013
Datum obhajoby:
06.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35612_xkrad07.pdf [2,66 MB]
Oponentura:
28752_kincl.pdf [55,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
35612_xnovm132.pdf [267,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35612/podrobnosti