Reálné využití metod operačního výzkumu ve spojení s logistickými technologiemi

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Reálné využití metod operačního výzkumu ve spojení s logistickými technologiemi
Autor práce:
Fesenko, Anastasiya
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kuncová, Martina
Osoba oponující práci:
Pelikán, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je reálné využití metod operačního výzkumu ve spojení s logistickými technologiemi. Cílem práce je ukázat, jak lze optimalizační a simulační metody aplikovat a dále posoudit, jsou-li tyto metody vhodnými nástroji při uplatnění jednotlivých logistických technologií. Byly rozebrány následující logistické technologie: Just in Time, Kanban, Cross-Docking a Hub and Spoke. Mezi použité matematické nástroje patří: modely smíšeného lineárního programování, distribuční úlohy, metody vícekriteriálního hodnocení variant a simulační modely. Na základě matematických modelů byly vyřešeny čtyři příklady zavedení nových technologií nebo analýzy již fungujících systémů.
Klíčová slova:
Just in Time; Hub and Spoke; lineární programování; Kanban; Cross-Docking; simulace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 11. 2011
Datum podání práce:
10. 5. 2013
Datum obhajoby:
05.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34291_xfesa00.pdf [2,64 MB]
Veřejná příloha:
8337_xfesa00.zip [333,02 kB]
Oponentura:
30562_pelikan.pdf [31,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
34291_kuncovam.pdf [34,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34291/podrobnosti