Analýza trhu zařízení určených pro předškolní výchovu dětí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza trhu zařízení určených pro předškolní výchovu dětí
Autor práce:
Vitáková, Andrea
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Filipová, Alena
Osoba oponující práci:
Zeman, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zmapování situace na trhu předškolní výchovy dětí v České republice. Obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám hlavně legislativní stránkou věci, obecným vymezením vzdělávací soustavy a poté výčtem a popisem jednotlivých zařízení pro předškolní výchovu dětí. V praktické části se zabývám vývojem počtu dětí a předškolních zařízení, aktuální situací a prognózou na další období. Na závěr jsou zde vypracovány SWOT analýza pro oblast předškolní výchovy a doporučení pro subjekty uvažující o podnikání v této oblasti.
Klíčová slova:
školský zákon; mateřská škola; dětská skupina; živnost péče o dítě; předškolní vzdělávání; předškolní výchova

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 9. 2011
Datum podání práce:
1. 5. 2013
Datum obhajoby:
06.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
32744_xvita05.pdf [676,03 kB]
Oponentura:
31153_zeman.pdf [41,92 kB]
Hodnocení vedoucího:
32744_filipova.pdf [41,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/32744/podrobnosti