The transformation of the concept of the Westphalian sovereignty within the EU Common Foreign and Security Policy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The transformation of the concept of the Westphalian sovereignty within the EU Common Foreign and Security Policy
Autor práce:
Uzelman, Alexandra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Sršeň, Radim
Osoba oponující práci:
Rolenc, Jan Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Pracovní přehledy procesu tvorby evropské integrace po skončení studené války a také vývoj pojmu "Vestfálského suverenity" v rámci údržby SZBP EU. Předpokládá se, že v podmínkách politické transformace v kategorii "Vestfálského suverenity" v rámci SZBP EU je zesílený a vyžaduje znovu jako zvláštní politické a praktické pozornosti, jako vědecká zpracování, aby bylo možné zjistit, perspektivy rozvoje EU jako celku. Jako předmět této práce jsou převzaty kategorie "svrchovanosti Vestfálsko" a jeho vývoj v rámci evropských integračních procesů.Předmětem díla je spojena s analýzou fenoménu vestfálského suverenity v rámečků budování společné evropské obranné a bezpečnostní politiky EU. Hlavním cílem práce je úzce propojená s identifikaci významných zvláštností probíhající transformace SZBP a jejich vliv na kategorii "Vestfálského suverenity".
Klíčová slova:
Vestfálská suverenita; národní stát; Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Faculty of International Relations
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 10. 2012
Datum podání práce:
30. 4. 2013
Datum obhajoby:
11.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39783_xuzea00.pdf [997,94 kB]
Oponentura:
32901_rolencj.pdf [45,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
39783_srsenr.pdf [45,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39783/podrobnosti