Ongoing Reforms in the Oil Exporting Countries of the Gulf and Their Impact on the Position of USA in the Region

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ongoing Reforms in the Oil Exporting Countries of the Gulf and Their Impact on the Position of USA in the Region
Překlad názvu:
Probíhající reformy v zemích zálivu a jejich dopad na pozici USA v regionu
Autor práce:
Antolík, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pešková, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Polášek, Tomáš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This work evaluates the current situation in the six member states of the Gulf Cooperation Council. The main areas of evaluation are the ongoing reforms, the proposed monetary union and the relationship with the United States. As for the reforms, the main focus is the transition from a closed to an open market economy and the mitigation of their oil dependence. Furthermore, the following chapter deals with an analysis of the Optimum Currency Area for the GCC region. Finally, the last chapter is aimed to provide a brief insight into the US-GCC relationship and its prospects in the near future.
Klíčová slova:
USA; Gulf; OCA; Reforms; GCC

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 1. 2007
Datum podání práce:
1. 1. 2007
Datum obhajoby:
10.09.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
6470_xantt02.pdf [589,90 kB]
Oponentura:
3627_Polášek.pdf [29,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
6470_dvorakv.pdf [25,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/6470/podrobnosti