Má finanční pomoc rozvojovým zemím vliv na jejich ekonomický růst?

Autor práce: Vokurková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šťastný, Daniel
Osoba oponující práci: Chytil, Zdeněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Má finanční pomoc rozvojovým zemím vliv na jejich ekonomický růst?
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Vztah mezi zahraniční pomocí a ekonomickým růstem vystupňoval mnoho diskuzí: posiluje růst v zemích s dobrým politickým prostředím, v zemích s vyšším podílem bilaterální pomoci nad multilaterální, mimo oblast tropů nebo jednoduše s klesajícími výnosy. S rozšiřující vědeckou základnou se v průměru jeví pozitivní vliv na zvyšující se tempo růstu rozvojových zemí. Práce má za primární cíl zjistit, zda-li existují neekonomické a nepolitické aspekty ovlivňující rozdílnou účinnost zahraniční pomoci v zemích Subsaharské Afriky. Statistická významnost synergického efektu cross -- country regrese panelových dat na 450 pozorování v letech 1981-2010 pomocí interakce zahraniční pomoci a indikátorů specifického institucionálního prostředí jednotlivých zemí dokazuje, že účinnost zahraniční pomoci mezi jednotlivými státy subsaharské Afriky je ovlivněna následujícími specifiky: zahraniční pomoc zvyšuje hospodářský růst v nábožensky jednotných státech a mimo území přímořských států.
Klíčová slova: Rozvojová pomoc; Panelová data; Hospodářský růst; Subsaharská Afrika; Interakce zahraniční pomoci

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Má finanční pomoc rozvojovým zemím vliv na jejich ekonomický růst?
Překlad názvu: Has financial assistance effect on developing countries´s economic growth?
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The relationship between foreign aid and economic growth has been the subject of many debates: it augments the growth of countries with good policy environment, in countries with a higher proportion of bilateral aid over multilateral, outside the tropics or just simply with diminishing returns to aid. With the expansion of testing previous studies there is shown that generally aid in all likelihood increases the growth rate. The primary aim of thesis is to find noneconomic or nonpolitical aspects that cause difference in aid efficiency in developing countries. There is statistical significance of synergy effect of cross -- country regression with panel data of 450 observations in time period 1981-2010. It is supported by interaction term of received aid and indicators of specific institutional environment of particular states of Sub-Saharan Africa and it is conditioned on following: foreign aid increases economic growth in religion unity states and out of coastal states.
Klíčová slova: Sub-Saharan Africa; Interaction term of foreign aid; Economic growth; Foreign aid; Panel data

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2012
Datum podání práce: 18. 12. 2012
Datum obhajoby: 17.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce39920_xvokl00.pdf [976,84 kB]
Oponentura32435_chyh01.pdf [166,45 kB]
Hodnocení vedoucího39920_stastnyd.pdf [237,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/39920/podrobnosti