Clickstream Analysis

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Clickstream Analysis
Autor práce:
Kliegr, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Rauch, Jan
Osoba oponující práci:
Berka, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Thesis introduces current research trends in clickstream analysis and proposes a new heuristic that could be used for dimensionality reduction of semantically enriched data in Web Usage Mining (WUM). Click-fraud and conversion fraud are identified as key prospective application areas for WUM. Thesis documents a conversion fraud vulnerability of Google Analytics and proposes defense - a new clickstream acquisition software, which collects data in sufficient granularity and structure to allow for data mining approaches to fraud detection. Three variants of K-means clustering algorithms and three association rule data mining systems are evaluated and compared on real-world web usage data.
Klíčová slova:
Dimensionality reduction; Data mining; GUHA; Web Usage Mining; clickstream

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Znalostní technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 8. 2007
Datum podání práce:
1. 9. 2007
Datum obhajoby:
10.09.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
6501_klit01.pdf [1,55 MB]
Oponentura:
3648_berka.pdf [36,62 kB]
Hodnocení vedoucího:
6501_rauch.pdf [73,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/6501/podrobnosti