Životní pojištění jako spořící nástroj v ČR a jeho porovnání s vybranými produkty podobného charakteru

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Životní pojištění jako spořící nástroj v ČR a jeho porovnání s vybranými produkty podobného charakteru
Autor práce:
Šimánek, Petr
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Daňhel, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Oborilová, Mária
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi výběru vhodného způsobu, jak mohou občané spořit nebo investovat své prostředky s cílem připravit se na období postproduktivního věku, tj. odchod do důchodu. Je zřejmé, že po skončení produktivního období života dojde k značnému propadu příjmů. Peníze z důchodů občanům udržení životní úrovně zajistit nemohou a je potřeba se na toto období v předstihu připravovat a vytvářet si finanční rezervy. Současný finanční trh nabízí občanům řadu možností a způsobů, jak své prostředky nejen vhodně ukládat, ale dosáhnout i jejich zhodnocení. Práce charakterizuje jednotlivé spořící či investiční produkty z hlediska jejich bezpečnosti, možností zhodnocení i základních výhod a nevýhod. Na prvním místě je zmíněno životní pojištění, které sice nenabízí vysoký výnos, avšak oproti ostatním možnostem poskytuje pojistnou ochranu a rozhodně by nemělo být opomíjeno. Práce se ve stručnosti zabývá i některými změnami, ke kterým došlo v souvislosti s penzijního systému od 1. 1. 2013
Klíčová slova:
pojistná ochrana; finanční rezervy; důchod; životní pojištění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2012
Datum podání práce:
31. 5. 2013
Datum obhajoby:
22.01.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38826_xsimp45.pdf [1013,86 kB]
Veřejná příloha:
8624_xsimp45.pdf [176,39 kB]
Veřejná příloha:
8625_xsimp45.pdf [174,71 kB]
Oponentura:
33007_xobom900.pdf [163,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
38826_danhel.pdf [27,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38826/podrobnosti