Moderní přístupy k trhu práce: přirozená míra nezaměstnanosti a hystereze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Moderní přístupy k trhu práce: přirozená míra nezaměstnanosti a hystereze
Autor práce:
Slaný, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Holman, Robert
Osoba oponující práci:
Chalupníček, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje přirozené míře nezaměstnanosti a hysterezi nezaměstnanosti. V kapitolách věnovaných přirozené míře rozebírá dynamický model, Phillipsovu křivku a koncept NAIRU. Práce porovnává hypotézu přirozené míry a NAIRU. Analýza hystereze nezaměstnanosti představuje jádro práce. Po úvodním vymezení se práce soustředí zejména příčinám ? modelu insider-outsider, roli dlouhodobě nezaměstnaných a efektu poklesu kapitálové zásoby a investic. Vyústěním hystereze jsou hospodářsko politické implikace s důrazem na měnovou politiku. Závěr práce se věnuje evropské nezaměstnanosti a snahou je zasadit do praktického kontextu probírané teoretické koncepty. Práce vyúsťuje do domněnky, že jedním z hlavních důvodů pomalého růstu evropské ekonomiky může být hystereze.
Klíčová slova:
evropská nezaměstnanost; měnová politika; NAIRU; hypotéza přirozené míry; hystereze; Nezaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 8. 2007
Datum podání práce:
17. 8. 2007
Datum obhajoby:
11.09.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
6537_slam03.pdf [854,45 kB]
Oponentura:
3680_chaluppa.pdf [171,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
6537_holman.pdf [123,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/6537/podrobnosti