Health Care System in Chile and Comparison of Certain Result with the OECD Countries

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Health Care System in Chile and Comparison of Certain Result with the OECD Countries
Autor práce:
Rosales Toledo, Victor Leopoldo Bc.
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Střitecký, Rudolf
Osoba oponující práci:
Lešetický, Ondřej
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Prace charakterizuje tento systém, představuje jeho klady a zápory a srovnavá vybraná data se standardem zemí OECD s důrazem kladeným na srovnání s Českou republikou. V práci je zahrnuta část věnována popisu Chilské republiky
Klíčová slova:
Chile; Reform; Health; Czech Republic; Comparison; OECD

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Institute of Health Services Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum obhajoby:
27.09.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
2007-rosales toledo-victor leopoldo-IMZH-771211.pdf [646,10 kB]
Oponentura:
D_Rosales-Toledo_Victor_Leopoldo_O_Lešetický.pdf [158,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
D_Rosales_Toledo_Viktor_Leopoldo_V_Střítecký.pdf [55,43 kB]