Získavanie a výber pracovníkov vo vybranej organizácií

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Získavanie a výber pracovníkov vo vybranej organizácií
Překlad názvu:
Získávání a výběr pracovníků ve vybrané organizaci
Autor práce:
Kozáková, Tímea
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vinšová, Tereza
Osoba oponující práci:
Kozlová, Taťána
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na téma získávání a výběru pracovníků ve vybrané organizaci. Práce sestává ze tří částí: teoretické, metodologické a praktické. Teoretická část obecně popisuje jednotlivé body procesu získávání pracovníků a jejich následného výběru. V metodologické části jsou popsány metody použité pro zpracování praktické části, která zhodnocuje vybrané personální činnosti ve společnosti První stavební spořitelna, a.s..
Klíčová slova:
pracovníci; výběr; organizace; získavání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 10. 2011
Datum podání práce:
30. 4. 2013
Datum obhajoby:
05.09.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33614_xkozt06.pdf [1,06 MB]
Oponentura:
33846_kozlova.pdf [163,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
33614_vinsova.pdf [81,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33614/podrobnosti