Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

NEZAMĚSTNANOST MLADÝCH LIDÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Autor práce: Zemanová, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Osoba oponující práci: Štiková, Radka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: NEZAMĚSTNANOST MLADÝCH LIDÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na nezaměstnanost mladých lidí. Mladí lidé patří mezi znevýhodněné skupiny na trhu práce, proto jim je věnována zvýšená pozornost. Hlavním cílem této práce je analyzovat nezaměstnanost mladých lidí (15 -- 29 let) v České republice, sledovat její vývoj, porovnat s celkovou nezaměstnaností a vyhodnotit změny, ke kterým došlo od počátku devadesátých let. Pozornost je věnována souvislosti nezaměstnanosti a vzdělání. K hodnocení vzdělanosti je kromě vzdělanostní struktury použit ukazatel průměrné délky vzdělání. Práce se také zaměřuje na ekonomickou aktivitu mladých lidí, jež se za poslední roky výrazně snížila. Na trh práce tak v nižším věku vstupují jen mladí lidé s nižším vzděláním a vyšším rizikem nezaměstnanosti. Dále je analyzována nezaměstnanost mladých a jejich vzdělanost v krajích České republiky.
Klíčová slova: nezaměstnanost; ekonomická aktivita; průměrná délka vzdělání; vzdělanost; mladí lidé

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra demografie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: NEZAMĚSTNANOST MLADÝCH LIDÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Překlad názvu: Unemployment of young people in Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on unemployment of young people. Young people are among disadvantaged groups in the labor market, so they are given special attention. The main goal of this work is to analyze unemployment of young people in the Czech Republic, monitor its development and evaluate the changes. Attention is paid to the relationship between unemployment and education. The indicator of average length of education is used along with educational structure to evaluate the level of education. The work also focuses on the economic activity of young people, which has significantly reduced in recent years. At the end of this thesis is analyzed unemployment and education of young people in the regions of the Czech Republic.
Klíčová slova: economic activity; average length of education; education; young people; unempoyment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Demography
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2013
Datum podání práce: 29. 7. 2013
Datum obhajoby: 11.09.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce43560_xzemi05.pdf [2,28 MB]
Oponentura33572_Štiková.pdf [189,67 kB]
Hodnocení vedoucího43560_langhamj.pdf [125,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/43560/podrobnosti