ROZVOJOVÁ AFRIKA A ROLE ČÍNY

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
ROZVOJOVÁ AFRIKA A ROLE ČÍNY
Autor práce:
Smil, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Durdisová, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Procházka, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Chudoba v subsaharské Africe a role Číny při jejím řešením zneklidňuje mnohé podpůrce rozvojové pomoci. Hypotéza: Role Číny je výrazně odlišná od pomoci ostatního světa, mohla by zemím pomoci vymanit se z chudoby ale taky by jim mohla přitížit poškozováním institucí či zvyšováním nezaměstnanosti importem vlastních pracovních sil. Hlavním cílem asijských investorů je odčerpávání nerostného bohatství, což se projevuje v exportech. V úvodní části budou diskutovány teorie chudoby a modely jejího řešení, zejména přístupy Alberta Hirschmana, Jeffreyho Sachse a Světové banky. Bude charakterizován stav v Zambii, Nigerii a i Jihoafrické republice. Následně budou analyzovány motivy a především přístup Číny při jejím angaţování se v Africe, se zaměřením na sledované země. Cílem bude charakterizovat a zhodnotit dopady čínských investic a rozvojové pomoci na ekonomiky a chudobu v daných zemích. Tedy zda se na území výrazně změnily růsty HDP a povahy mezinárodního obchodu. Bude vyuţito databází UNCTAD a Světové banky. Převaţovat bude metoda analýzy a metoda indukce.
Klíčová slova:
Čína; Afrika; chudoba; rozvojová ekonomie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 1. 2013
Datum podání práce:
30. 5. 2013
Datum obhajoby:
24.09.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40947_xsmim23.pdf [1,62 MB]
Oponentura:
33885_xprop35.pdf [344,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
40947_durdis.pdf [329,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40947/podrobnosti