Optimization of Customer Service with Respect to Profitability and Customer Satisfaction: Case study of Hilti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Optimization of Customer Service with Respect to Profitability and Customer Satisfaction: Case study of Hilti
Autor práce:
Jindrák, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Karlíček, Miroslav
Osoba oponující práci:
Radil, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The Master's thesis focuses on customer satisfaction and its relationship to profitability, which is becoming an increasingly more relevant topic of daily discussion among the managers across all industries. The search for an optimal strategy that would lead to a consequent increase of both could be compared to a search for the "holy grail" or to an invention of the "perpetuum mobile" of business. The overall goal of my thesis is to design a strategy that would have the abovementioned attributes and would lead to an increase of profitability and customer satisfaction for the Hilti Czech republic and its after-market service. The theoretical part reviews the general academic literature connected with the topic. The practical part focuses on the company Hilti AG - a global premium provider of building construction tools and consumables in B2B segment, and examines especially its after-market service department. The first section of the practical part analyses the outcomes of the qualitative expert in-depth interviews with managers across different business units and departments and with real customers. The second part of the practical part proposes concrete steps that will lead to an increase of profitability and customer satisfaction.
Klíčová slova:
In-depth interviews; Customer satisfaction; Hilti; Qualitative research; After Market Service; Profitability; Customer service in B2B

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 4. 2013
Datum podání práce:
1. 9. 2013
Datum obhajoby:
07.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42867_xjinj10.pdf [2,09 MB]
Oponentura:
34663_Radil.pdf [428,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
42867_karlm.pdf [327,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42867/podrobnosti