Role zahraničních filmových produkcí při propagaci českého filmového průmyslu a ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Role zahraničních filmových produkcí při propagaci českého filmového průmyslu a ČR
Autor práce:
Váchová, Radka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hanzlík, Jan
Osoba oponující práci:
Dianová, Markéta
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem práce je popsat a zhodnotit roli příchozích zahraničních produkcí v rámci českého filmového průmyslu po roce 1989. Zahraniční filmová výroba na našem území má tendenci ovlivňovat filmovou kulturu v širším kontextu. Konkrétně dochází ke změnám legislativním, mění se způsob podpory jak české, tak zahraniční produkce ze strany státu. Zostřující podmínky na světových trzích se nevyhýbají ani filmovému průmyslu. V posledních letech tak dochází ke zvyšování konkurence ve smyslu nalákání zahraničních produkcí na domácí lokace formou fiskálních stimulů. V souvislosti s příchozími produkcemi pak práce nastiňuje, do jaké míry jsou pro stát přínosné jakožto i možný nástroj propagace ČR v zahraničí.
Klíčová slova:
regionální filmové kanceláře; Státní fond kinematografie; filmová lokace; Česká filmová komise; Zahraniční produkce; filmové pobídky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 3. 2012
Datum podání práce:
15. 12. 2013
Datum obhajoby:
05.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37105_xvacr08.pdf [1,50 MB]
Oponentura:
35100_qdiam00.pdf [428,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
37105_hanj01.pdf [160,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37105/podrobnosti