Vztah nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank na příkladu FEDu a ČNB.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vztah nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank na příkladu FEDu a ČNB.
Autor práce:
Hýblová, Monika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Ševčík, Miroslav
Osoba oponující práci:
Řežábek, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce se zabývá porovnáním míry ekonomické a politické nezávislosti s úspěšností uskutečňované měnové politiky centrálních bank. Je založena na příkladu Fedu a ČNB. Definicí nezávislosti a odpovědnosti na základě literatury ukazuji, že klíčovým faktorem je definování cenové stability jako primárního cíle. Pokud je cíl stanoven více ukazateli, otevírá se prostor pro politický tlak a úspěšnost měnové politiky klesá. Určitá míra nezávislosti je tedy nutná pro zdravý vývoj ekonomiky, avšak absolutní nezávislost nemůže být cílem. Odpovědnost centrální banky potom k nezávislosti funguje jako systém pro získání legitimity, nikoli jako substitut. Důležitým faktorem pro udržení cenové stability je i averze společnosti k inflaci.
Klíčová slova:
Česká národní banka; Měnová politika; Odpovědnost centrální banky; Nezávislost centrální banky; Federální rezervní systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 12. 2012
Datum podání práce:
17. 5. 2013
Datum obhajoby:
17.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40707_xhybm03.pdf [950,94 kB]
Oponentura:
34904_rezabekp.pdf [240,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
40707_sevcik.pdf [333,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40707/podrobnosti