Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
Autor práce:
Bošanský, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Mervart, Michal
Osoba oponující práci:
Melena, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy. Hasičský záchranný sbor obecně je stěžejní složkou integrovaného záchranného systému. HZS hl. m. Prahy plní úkoly s primárním cílem chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Území hlavního města Prahy je vzhledem k ostatním regionům České republiky značně specifické, což klade zvýšené nároky na práci příslušníků HZS hl. m. Prahy. Výsledkem práce by měl být celistvý pohled na fungování instituce, která zajišťuje požární ochranu a řeší mimořádné události vznikající na území hlavního města Prahy a také návrh možných opatření, která by mohla zlepšit podmínky pro výkon služby.
Klíčová slova:
plošné pokrytí; požární poplachový plán; jednotky požární ochrany ; integrovaný záchranný systém ; Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy ; Hasičský záchranný sbor České republiky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 4. 2013
Datum podání práce:
15. 12. 2013
Datum obhajoby:
04.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45679_xbosj00.pdf [2,34 MB]
Oponentura:
35325_Melena.pdf [426,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
45679_mervart.pdf [325,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45679/podrobnosti