Jak se liší determinanty poptávky po návštěvě letního kina od multikin?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Jak se liší determinanty poptávky po návštěvě letního kina od multikin?
Autor práce:
Knittelová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Lahvička, Jiří
Osoba oponující práci:
Svoboda, Miroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce zkoumá determinanty poptávky po letním kině. Práce používá data o návštěvnosti Letního kina Širák z let 2010 - 2013. Prokazuje se, že cenová elasticita poptávky po návštěvnosti letního kina je zhruba jednotková, což znamená, že pozorovatel maximalizuje příjmy ze vstupného. Naopak multikina příjmy ze vstupného nemaximalizují a jejich cenová elasticita poptávky po návštěvnosti je neelastická. Není prokázáno, že návštěvníci letního kina se stejně jako návštěvníci multikin rozhodují podle žánru filmu. Návštěvníci všech kin upřednostňují české filmy před zahraničními. Návštěvnost letního kina je silně ovlivněna počasím.
Klíčová slova:
elasticita; determinanty poptávky; multikino; letní kino

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 10. 2013
Datum podání práce:
1. 1. 2014
Datum obhajoby:
10.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44920_xknit00.pdf [847,44 kB]
Oponentura:
34978_svobodam.pdf [87,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
44920_xlahj00.pdf [265,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44920/podrobnosti