Dopady nového občanského zákoníku na životní pojištění

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopady nového občanského zákoníku na životní pojištění
Autor práce:
Hegar, Štěpán
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Arltová, Markéta
Osoba oponující práci:
Škvorová, Markéta
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá dopady nového občanského zákoníku na životní pojištění v České republice. Nový občanský zákoník upravuje od 1. 1. 2014 dosavadní právní úpravu a v mnoha směrech zavádí pro pojišťovny nové termíny a požadavky. Zavedení této právní úpravy bude mít vliv na celý pojistný trh, který bude udávat směr životního pojištění v následujících letech. Jelikož tato změna výrazně mění celý proces sjednávání pojistných smluv životního pojištění, bylo vybráno a zanalyzováno několik stěžejních témat, která se nejvíce týkají jak pojistitelů, tak i pojistníků a pojištěných. Nový občanský zákoník změní způsob sjednávání pojistných smluv životního pojištění a činnost pojišťovacích zprostředkovatelů bude odlišná, než bylo doposud zvykem. Pojišťovací zprostředkovatelé budou muset během sjednávání smlouvy se zájemcem o pojištění nově zjišťovat pojistný zájem, analyzovat jeho potřeby a sepisovat záznamy z jednání. V diplomové práci je zkoumán současný stav sjednávaných rizik životního pojištění na reálných datech univerzálního životního pojištění. Z analýzy plynou určitá doporučení, která by pojistitelé mohli s ohledem na zavedení změn využít.
Klíčová slova:
Nový občanský zákoník; Životní pojištění; Pojistný zájem

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické a pojistné inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 6. 2011
Datum podání práce:
1. 1. 2014
Datum obhajoby:
04.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
32548_xhegs01.pdf [835,17 kB]
Veřejná příloha:
9294_xhegs01.pdf [2,49 MB]
Veřejná příloha:
9295_xhegs01.xlsx [5,47 MB]
Oponentura:
34909_Škvorová.pdf [40,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
32548_arltova.pdf [126,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/32548/podrobnosti