Analýza působení celní unie na ekonomiku a bankovní sektor v republice Kazachstán

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza působení celní unie na ekonomiku a bankovní sektor v republice Kazachstán
Autor práce:
Karazhanov, Timur
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kolman, Marek
Osoba oponující práci:
Bolotov, Ilya
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat dopady Celní unie Ruska, Běloruska a Kazachstánu na ekonomiku a bankovní sektor Kazachstánu. V práce já pokusím popsat přínosy a nevýhody od vstupu republiky do Celní unie na konkrétních příkladech. První dvě části jsou teoretické, poslední je praktická. První kapitola je zaměřena na popsání historických předpokladů a příčin vytvoření Celní unie, druhá část je věnována samotné organizaci, její historii a funkcím. Poslední kapitola se zabývá vývojem bankovního systému v období 2010-2013, právě tolik času Kazachstán je členem Celní unie. V závěru práce jsem snažil vysvětlit konkrétní výhody a nevýhody od vstupu republiky do Celní unie.
Klíčová slova:
ekonomický sektor; bankovnictví; Celní unie; Kazachstán

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 10. 2012
Datum podání práce:
31. 1. 2014
Datum obhajoby:
05.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39769_xkart12.pdf [1,31 MB]
Oponentura:
35141_xboli01.pdf [179,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39769/podrobnosti