Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Jak finanční trhy sledují hospodářství

Autor práce: Němeček, Josef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Osoba oponující práci: Czesaný, Slavoj

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Jak finanční trhy sledují hospodářství
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce přinesla obraz o tom, přes jaká publikovaná data a ukazatele v aktuální praxi finanční trhy přednostně vyhodnocují stav hlavních světových hospodářství a usuzují na jejich blízký vývoj. Uspořádala ukazatele, na které kladou důraz investiční profesionálové při posuzování ekonomik Spojených států, eurozóny s důrazem na Německo a směrem dopadů na mezinárodní finanční trhy a globální ekonomiku za Čínu a Japonsko a to s využitím platformy Bloomberg. Vyvrácena byla hypotéza o shodnosti či těsné blízkosti pohledu teoretického a praktického, tedy finančních trhů. Zjištěno bylo, že oproti východisku teorie z HDP a statistik za jednotlivé sektory ekonomiky, se v praxi finančních trhů sledovanost upíná k předstihovým ukazatelům spotřebitelského sentimentu, indexům nákupních manažerů, průzkumům ekonomického klimatu a důvěry podnikatelů či objednávkám průmyslu. Silnou pozornost trhy věnují měnové politice a na ni navázaným dalším ukazatelů (trh práce v USA), což práce rozebírá a objasňuje. Vedle sledovanosti práce diskutuje přecenění a nedocenění některých ukazatelů směrem ke schopnosti předpovědět vývoj ekonomiky. Dochází k závěru, že mezi přeceňované patří i vysoce sledované ukazatele tvorby nových pracovních míst, spotřebitelská důvěra či celkové průmyslové objednávky. Mezi nedoceněné indexy nákupních manažerů a pro USA specifické indexy regionální aktivity Fedu, zvláště Index národní aktivity chicagského Fedu. Zpracovaná anketa mezi domácími investory pak potvrdila důraz na měnovou politiku i předstihové ukazatele, teritoriálně na USA a ekonomiku Německa.
Klíčová slova: ekonomické ukazatele; tržní konsensus; investice; finanční trhy; ECB; akciová analýza; informace; dluhopisy; hospodářské výsledky; Fed; průzkumy; komodity; měnová politika; obchodování; hospodářský cyklus

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Hospodářská politika a správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Jak finanční trhy sledují hospodářství
Překlad názvu: How Financial Markets Assess the State of Major Economies
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In accordance with its main goal, the main thesis shows which published data and indicators contemporary financial markets use to assess the state of major economies and forecast their short-term future development. Using Bloomberg as the primary source, the thesis provides a detailed analysis of the indicators and surveys sought by finance professionals when assessing the performance of the economy in the United States, the euro-zone (with emphasis on Germany) and, in the context of the impact on the global economy and markets, in China and Japan. A preliminary hypothesis about the similarity or closeness between the theoretical view and the practical approach of financial markets has been refuted. Instead, after close scrutiny and detailed analysis, we have established that financial markets put great emphasis on forward-looking indicators and monetary policy. This emphasis was confirmed by a survey of local investors. Using expert opinion and analysis, the thesis charts an overview of select economic indicators and their over- (payrolls, consumer sentiment) or undervaluation (regional Fed activity indexes, CFNAI).
Klíčová slova: stock analysis; stocks; company results; market consensus; economic cycle; economic indicators; financial markets; monetary policy; investments; trading; news; ECB; Fed; bonds; commodities

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Hospodářská politika a správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2013
Datum podání práce: 2. 1. 2014
Datum obhajoby: 20.02.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce45895_xnemj15.pdf [4,80 MB]
Oponentura35334_czes01.pdf [340,03 kB]
Hodnocení vedoucího45895_jilj01.pdf [234,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/45895/podrobnosti