Majetková trestná činnost se zaměřením na krádež

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Majetková trestná činnost se zaměřením na krádež
Autor práce:
Staňková, Monika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Moravec, Tomáš
Osoba oponující práci:
Žák, Květoslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Jak již plyne ze samého názvu, práce je zaměřena na problematiku majetkové trestné činnosti a to zejména na trestný čin krádeže. Nejprve je popsána podstata majetkových trestných činů, tedy hlavy V. trestního zákona, jsou definovány jejich obecné znaky a možné dělení, dále je vymezeno, ve kterých dalších hlavách trestního zákona (popřípadě dalších právních předpisů) je možno nalézt souvislost s majetkovou trestnou činností. Cílem práce je však zejména podrobná analýza trestného činu krádeže dle § 205 trestního zákona. Pozornost je věnována pojmu krádeže, typovým znakům krádeže a jednotlivým vývojovým stádiím tohoto majetkového trestného činu. Následuje komparace trestného činu krádeže s přestupkem krádeže. Poslední kapitola se věnuje klíčovým rozdílům mezi trestným činem krádeže a trestným činem loupeže. Celá práce je podložena související judikaturou.
Klíčová slova:
loupež; majetek; typové znaky; trestní právo; majetková trestná činnost; trestní zákoník; přečin; vývojová stádia; krádež (§ 205)

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 9. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2014
Datum obhajoby:
12.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44169_xstam88.pdf [562,98 kB]
Oponentura:
36014_zakk.pdf [59,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
44169_xmort05.pdf [62,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44169/podrobnosti