Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Zhodnocení marketingové strategie firmy Bruder na českém trhu a návrh nové komunikační strategie v České republice

Autor práce: Náměstková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamykalová, Miroslava
Osoba oponující práci: Gullová, Soňa

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zhodnocení marketingové strategie firmy Bruder na českém trhu a návrh nové komunikační strategie v České republice
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce analyzuje marketingovou strategii firmy Bruder na českém trhu. Na základě rozboru stávající marketingové strategie, doporučení uvedených v odborné literatuře a dotazníkového šetření je vytvořen návrh na zlepšení stávající komunikační strategie.
Klíčová slova: marketing; SWOT analýza; kommunikační strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zhodnocení marketingové strategie firmy Bruder na českém trhu a návrh nové komunikační strategie v České republice
Překlad názvu: Marketing Strategy Evaluation of the Company Bruder at the czech market and New Communication Strategy Concept for the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis analyses the current marketing strategy of the company Bruder at the Czech market. The new communication strategy plan is based on current marketing strategy analysis, recommendations in the specialised literature and questionnaires filled up by respondents.
Klíčová slova: marketing; SWOT analysis; communication strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 26.05.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce39551_xnamm01.pdf [2,14 MB]
Oponentura35665_Gullová.pdf [133,69 kB]
Hodnocení vedoucího39551_zamykalo.pdf [61,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/39551/podrobnosti