CSR společnosti PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
CSR společnosti PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o.
Autor práce:
Zábranská, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Filipová, Alena
Osoba oponující práci:
Zeman, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce "CSR společnosti PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o." je analýza stávajících CSR aktivit této společnosti a zjištění povědomí veřejnosti (resp. zaměstnanců a zákazníků) o jejích CSR aktivitách. V teoretické části je pomocí odborné literatury a odborných internetových odkazů charakterizována CSR, její základní oblasti, přínosy CSR, metody hodnocení CSR, implementace CSR a CSR komunikace na příkladu velkých společností/organizací, např. Evropské unie či společnosti IKEA. Praktická část představuje společnost PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. nejprve stručně z hlediska oboru podnikání a následně podrobně analyzuje CSR aktivity prováděné touto společností a jejich komunikaci. Dále jsou popsána i ocenění získaná společností v oblasti CSR. V závěru praktické části se nachází analýza dat získaných terénním výzkumem. Konkrétně se jedná o průzkumy spokojenosti a povědomí o CSR aktivitách prováděných společnosti PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. Dotazník povědomí o CSR PRVNÍ CHODSKÉ je zaměřen na zákazníky i zaměstnance této společnosti. Dotazník spokojenosti je určen pouze pro zaměstnance PRVNÍ CHODSKÉ.
Klíčová slova:
CSR; PRVNÍ CHODSKÁ Kapka krve; Schody do života; Přínosy CSR; PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o.; Komunikace CSR; Efektivita CSR; Implementace CSR; Hodnocení a reportování CSR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2013
Datum podání práce:
1. 1. 2015
Datum obhajoby:
12.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44077_xzabt02.pdf [2,88 MB]
Oponentura:
37664_zeman.pdf [62,70 kB]
Hodnocení vedoucího:
44077_filipova.pdf [62,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44077/podrobnosti