People´s Republic of China at the United Nations-voting and how it corresponds to Chinese foreign policy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
People´s Republic of China at the United Nations-voting and how it corresponds to Chinese foreign policy
Překlad názvu:
Čína v OSN: Jak se její zahraniční politika shoduje s hlasováním
Autor práce:
Vedralová, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Druláková, Radka
Osoba oponující práci:
Maslowski, Nicolas
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývala tím, jak se hlasování Číny v Radě Bezpečnosti shoduje s její zahraniční politikou. Význam Číny jakožto globální velmoci na platformě OSN stoupá od roku 1971, kdy se Čína stala novým členem OSN a především novým stálým členem v Radě Bezpečnosti s právem veta. Vzhledem k tomu, že právo veta silně ovlivňuje aktivity Rady, jeho využití může být směrodatné v tom, co Čína považuje jako nepříznivé nebo jako ohrožující její národní zájmy. Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj zahraniční politiky Číny, která prošla významnými změnami od získání členství, ale zároveň si ponechala některé významné principy ještě z dob před založením Čínské Lidové Republiky v roce 1949. Zaměřením se na jednotlivá veta a zároveň na tzv. skrytá veta se tato práce snaží zjistit, jak Čína používala své právo veta vzhledem k deklarované zahraniční politice.
Klíčová slova:
suverenita a teritoriální integrita; stálý člen; právo veta

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 6. 2013
Datum podání práce:
16. 5. 2014
Datum obhajoby:
17.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43486_xvedz00.pdf [1,06 MB]
Veřejná příloha:
9459_xvedz00.docx [26,05 kB]
Oponentura:
35984_masn00.pdf [66,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
43486_drulakr.pdf [64,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43486/podrobnosti