Německo jako poskytovatel a příjemce přímých zahraničních investic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Německo jako poskytovatel a příjemce přímých zahraničních investic
Autor práce:
Lysáčková, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jiránková, Martina
Osoba oponující práci:
Musiyenko, Svitlana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis is aimed at german foreign direct investment from the view of providing and receiving. The first chapter is dedicated to general explanation of foreign direct investment. From the concept up to forms of entry that are important for this topic. The second chapter of the thesis is focused on Germany in the position of a provider and receiver of FDI. There is mentioned development of the territorial and sectoral structure of german FDI with bigger emphasis on the german industry. Next part of this chapter describes the perception of Germany among foreign investors and the system of german investment incentives. The third chapter concerns with the german automotive industry as the most important provider of german FDI. There is mentioned development of FDI in this industry and the last part is a view on the investment of the german automotive industry in China.
Klíčová slova:
automotive industry; investment incentives; Germany; foreign direct investment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 3. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2014
Datum obhajoby:
04.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42552_xlysl00.pdf [2,60 MB]
Oponentura:
36398_qmuss00.pdf [61,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
42552_jirankov.pdf [60,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42552/podrobnosti