Španělsko: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu

Autor práce: Trubačová, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Osoba oponující práci: Brůžková, Pavla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Španělsko: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vlivem světové hospodářské krize na cestovní ruch Španělska. Cílem práce je zhodnotit vývoj cestovního ruchu v Katalánsku v období po světové hospodářské krizi. Nejprve se práce zabývá současnou ekonomickou situací Španělska a jejím vlivem na cestovní ruch. Následující část práce je zaměřena na ekonomickou situaci a cestovní ruch Katalánska. Vliv krize je demonstrován na mezinárodních příjezdech a příjmech, obsazenosti hotelů, počtu přenocování a zaměstnanosti. V závěru se práce zaměřuje na možnosti rozvoje katalánského cestovního ruchu do budoucna.
Klíčová slova: mezinárodní cestovní ruch; ekonomická krize; Katalánsko; Španělsko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Španělsko: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu
Překlad názvu: Spain: economy and position in the international tourism market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma theses analyzes the influence of global economic crisis on Spanish tourism. The aim of the theses is to evaluate development of tourism in Catalonia after the global economic crisis. Firstly, the theses deals with the current economic situation in Spain and it's impact on tourism. The next part of theses is focused on economic situation and tourism of Catalonia. The impact of the crisis is demonstrated on international arrivals and revenues, hotel occupancy, number of overnights and employement. In conclusion, the theses focuses on the development opportunities of the Catalan tourism in the future.
Klíčová slova: Spain; Economic crisis; Catalonia; International tourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 06.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce43259_xtruk04.pdf [1,01 MB]
Oponentura37318_xbrup05.pdf [62,74 kB]
Hodnocení vedoucího43259_abrham.pdf [62,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/43259/podrobnosti