Španělsko: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Španělsko: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu
Autor práce:
Trubačová, Klára
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Abrhám, Josef
Osoba oponující práci:
Brůžková, Pavla
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma theses analyzes the influence of global economic crisis on Spanish tourism. The aim of the theses is to evaluate development of tourism in Catalonia after the global economic crisis. Firstly, the theses deals with the current economic situation in Spain and it's impact on tourism. The next part of theses is focused on economic situation and tourism of Catalonia. The impact of the crisis is demonstrated on international arrivals and revenues, hotel occupancy, number of overnights and employement. In conclusion, the theses focuses on the development opportunities of the Catalan tourism in the future.
Klíčová slova:
Spain; Economic crisis; Catalonia; International tourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 6. 2013
Datum podání práce:
5. 5. 2014
Datum obhajoby:
06.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43259_xtruk04.pdf [1,01 MB]
Oponentura:
37318_xbrup05.pdf [62,74 kB]
Hodnocení vedoucího:
43259_abrham.pdf [62,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43259/podrobnosti