Hard power a sotf na poč. 21. století

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hard power a sotf na poč. 21. století
Autor práce:
Najmanová, Karolína
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Eichler, Jan
Osoba oponující práci:
Dubský, Zbyněk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis analyses the concept of power. It speaks about historical concepts of power and ways of defining and understanding across humanities. Special attention is devoted to the application of power in international relations. According to recent history at the turn-of-the-century, the main part of this thesis is based on the concept of American political scientist J. S. Nye, Jr., who distinguishes three kinds of power -- hard power, soft power and smart power. Afterwards, this concept is applied on the foreign policy of the United States of America with special consideration on the presidential administration of G. W. Bush and Barack Obama. The main purpose and aim of this thesis is to analyze the results of using different kinds of power and generalize the main findings for its application in international affairs at the beginning of the 21st century.
Klíčová slova:
Use of power at the beginning of the 21st century; Foreign policy of the USA; J. S. Nye, Jr.; Smart power; Hard power; G. W. Bush; Power; B. Obama; Soft power

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 4. 2013
Datum podání práce:
31. 5. 2014
Datum obhajoby:
12.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42937_xnajk00.pdf [777,79 kB]
Oponentura:
37105_dubskyz.pdf [64,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
42937_eicj01.pdf [59,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42937/podrobnosti