Projektový manažer jako manažer projektového týmu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Projektový manažer jako manažer projektového týmu
Autor práce:
Markvart, Ondřej
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Oškrdal, Václav
Osoba oponující práci:
Hacmac, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis topic is linking of knowledge from psychology and psychodiagnosis within project management. The thesis has several aims, which are all introduced in the first chapter. One of those aims is the introduction of contemporary ways, methods and standards used in project management. Another aim is equipping a project manager with knowledge from psychology and psychodiagnosis, which still constitute a comparatively neglected area of project management. What their utilization can actually do is to increase the efficiency and performance of project teams. The final aim is to come up with a solution to identified problems based on the conducted research. The second chapter of the thesis explains basic terms of project management, its standards and methodology, and duties of a project manager. The part devoted to psychology deals with personality, psychodiagnostic methods, team and motivation. The fourth chapter pursues the conduct and evaluation of research of contemporary project management. Finally, problems identified based on the findings from questionnaire survey are dealt with within the fifth chapter. It contains instructions for choice of appropriate way of project management, draft of the process of building a project team and a concept to achieve greater work satisfaction of team members.
Klíčová slova:
waterfall model; motivation; project team; ICB; PMBOK; project manager; psychological evaluation; project management; Scrum; agile methods; psychology

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 10. 2013
Datum podání práce:
1. 5. 2014
Datum obhajoby:
10.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45123_xmaro11.pdf [2,53 MB]
Oponentura:
35842_Hacmac.pdf [87,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
45123_oskv01.pdf [509,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45123/podrobnosti