Efektivní podnikové řízení v době ekonomické nejistoty

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Efektivní podnikové řízení v době ekonomické nejistoty
Autor práce:
Kaválek, Pavel
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Matuštík, Ondřej
Osoba oponující práci:
Oškrdal, Václav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce řeší využití strategického konceptu Balanced Scorecard pro podnikové řízení a IT Balanced Scorecard pro řízení podnikové informatiky. Oba koncepty jsou aplikovány pro období ekonomické prosperity i krize. Výstup práce je zpracován pomocí konceptu Balanced Scorecard pro období ekonomické prosperity a krize. V návaznosti na aplikaci tohoto konceptu jsou v práci vytvořeny strategické mapy, které znázorňují vztahy mezi cíli jednotlivých perspektiv Balanced Scorecard. Pro obě období je představena i derivace klasického Balanced Scorecard -- IT Balanced Scorecard. Řešení poskytuje pohled na řízení podniku pro obě sledované období. Je zde viditelná návaznost jednotlivých cílů na primární cíl společnosti. V modelu jsou zahrnuty vlivy ICT na podnikové řízení. Z modelů je patrné, že pomocí aplikace konceptu Balanced Scorecard v období krize probíhá ve společnosti zefektivnění řízení díky vysoké míře úspor. Výsledkem této práce je porovnání rozdílů ve stanovených cílech, u nichž je použita metoda SMART, jak v době prosperity, tak i v době krize. Je navíc aplikována u klasické Balanced Scorecard a zároveň i u její derivace IT Balanced Scorecard. Za vědecké metody lze v práci označit jednak komparaci obou sledovaných období a dále pak i sestavení modelu dvou strategických map.
Klíčová slova:
Strategické mapy; Balanced Scorecard / IT Balanced Scorecard; Podnikové řízení; Finanční krize

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 2. 2014
Datum podání práce:
5. 5. 2014
Datum obhajoby:
12.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46352_xkavp07.pdf [1,09 MB]
Oponentura:
36043_oskv01.pdf [458,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
46352_mato01.pdf [391,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46352/podrobnosti